Stipend

NSTA Stipend 2023

I 2023 vil NSTA dele ut stipender til medseilere som skal delta på regattaetappene på Tall Ships Race (Lerwick – Arendal), samt Cruise in Company etappen fra Fredrikstad til Lerwick. Dersom medseileren skal delta både på regattaen (Lerwick- Arendal), samt Cruise in Company (Fredrikstad – Lerwick) så vil dette utløse en tilleggssum.

Fremgangsmåte:
Medseileren søker om stipend på vanlig måte. Søknaden inneholder fartøy, etappe(r) og toktets kostnad (Beløpet medseileren skal betale til fartøyet). Søknadene blir godkjent forløpende til årets stipend-pott er tildelt etter førstemann til mølla prinsippet.

Stipendene utbetales til fartøyene etter at fartøyene bekrefter medseilerens deltagelse. Dette gjøres etter søknadsfristen 1. juni 2023.

Størrelser på stipend

Klasse A fartøy: Christian Radich, Statsraad Lehmkuhl, Sørlandet etc.
Regatta: 4000,-
Regatta + Cruise in Company: 6500,-
Cruise in Company: 2000,-

Klasse B og C: Mindre tradisjonelle fartøyer og moderne fartøyer
Regatta: 3000,-
Regatta + Cruise in Company: 5000,-
Cruise in Company: 1500,-

Merk aldersgrense fra 15 – 25 år for å søke.

Søknadskjema finnes her: Søknadsskjema-NSTA-Stipend-2023
Ferdig utfylt søknad sendes til: smd@vikenfiber.no