Bli med

Å seile på havet er en spesiell opplevelse, der du lærer samarbeid med andre med havet og været som felles utfordring. Knapt noe sted blir det så klart for alle hvor viktig det er at alle bidrar for at resultatet skal være vellykket. Allerede etter kort tid vil man se at den som ikke stiller opp gjør at fremdriften lider. På den annen side ser man fort hvor lite som skal til fra hver og en for at resultatet skal bli så mye bedre.

Vennskap knyttes raskt på havet. Formaliteter uteblir, og man er dus med alle fra første dag. Mange får venner for resten av livet, og mange fortsetter å seile i nye miljøer, på andre fartøyer og i andre land. Generasjoner knyttes sammen, gjennom at de yngste deltakerne er veldig unge ungdommer, mens de eldste om bord kanskje kunne vært deres besteforeldre!