Vedtekter

NSTA’s vedtekter ble sist endret i 2015. De er førende for vår virksomhet.

Vedtekter- NSTA-2015