Stipend

NSTA hjelper til  med stipend til ungdom som vil delta i Tall Ships Races på en regatta-etappe eller til etapper på Nordisk Seilas.

Alle som på startdatoen for seilasen er under 26 år kan søke.
Det ytes stipend på 40% av toktets netto kostnad etter andre stipender, maksimalt kr. 2500.
Søknadsfristen er 15. mai, eller inntil årets søknadsramme er oppbrukt!

Søknadskjema finnes her: Søknadsskjema-NSTA-Stipend-2019
Ferdig utfylt søknad sendes smd@vikenfiber.no !

I tillegg kan all ungdom søke:

1.

De årene hvor det er norske vertsbyer i Tall Ships Races, kan ungdommer fra 15 til 25 år få stipend fra Sail Training International for deltakelse i Tall Ships Races.
Sail Training International gir stipend opp til €500. Dette stipendet deles ut 100 heldige unge mennesker, som vil ha glede av å delta på et subsidiert tokt. De 100 stipendene fordeles på hvert land basert på antall vertsbyer.
Det er noen forutsetninger for å få dette stipend, blant annet at du ikke er rekruttert fra vertskapsbyene ( de har egne rekrutterings og støtteordninger), at støtten er helt nødvendig for at du skal kunne delta, og sist, men ikke minst, du må skrive et referat fra toktet. De årene dette stipendet er åpent for norsk ungdom, vil du finne søkeskjemaet til nedlastning her.  Neste år blir i 2018 hvor Stavanger skal være vertsby, og i 2019 hvor Fredrikstad og Bergen er vertsbyer.

2.

Sultanen av Oman har også etablert en stipendordning for unge medseilere, hvert stipend er på €500.
Stipendene er forbeholdt de som:

a) ellers ikke ville være i stand til å ha råd til toktet.

b) hvis familie er økonomisk / sosialt vanskeligstilte, eller medseileren har spesielle behov (fysisk funksjonshemmede, synshemmede, døve eller har alvorlige lærevansker)

c) ikke allerede har deltatt i Tall Ships Races / regattaer

d) vår organisasjon NSTA og STI tror vil ha mest nytte av erfaringen.

For å sikre deg stipend må du være raskt ute, da stipendene ventes å bli tildelt i løpet av våren.
Søknadsskjema finner du her:  2017-OMAN-BURSARY-APPLICATION