Ungdom og voksne har godt av et opphold på havet

Det vokser fram en økende erkjennelse av at seiltrening er gull verd for alle. Det å føle mestring sammen med andre i et nært sosialt miljø gir oss alle selvtillit og erfaring for at samarbeid gir de aller beste resultater.

Hvert år sendes mange på seilskutene for å kommen inn i ordnede rutiner, der de under trygg opplæring utvikler kompetanse om det maritime livet, og erfarer hvordan egen kompetanse bidrar i et fellesskap. Det gir selvtillit og motivasjon, og gir et godt grunnlag for en god sosial utvikling på landjorden.